Căutare produse

Coș de cumpărături

Loading cart

Termeni și condiții SERVICE BIG

Termeni și condiții generale

Termenul maxim de remediere pentru produsele care fac obiectul garanției este de 15 zile.
 
Clientul are obligația de a ridica produsul în termen de 15 zile de la data la care a fost anunțat că va fi expediat prin curier sau poate fi ridicat de la magazinul în care s-a efectuat reparația. În cazul în care nu este ridicat după notificare pentru perioada ce depășește 15 zile se va aplica o taxă de depozitare în valoare de 5 lei/zi. În situația în care produsul nu a fost ridicat în termen de 90 de zile de la anunțare, clientul acceptă să renunțe la dreptul de proprietate asupra acestuia, echipamentul rămânând în proprietatea BIG.
 
La sosirea produsului în service recepția se execută printr-o inspecție vizuală a acestuia. Clientul ia act de constatările ulterioare efectuate în service în urma constatării produsului.

Termeni și condiții generale pentru produsele aflate în postgaranție

În baza prevederilor art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă aducem la cunoștință următoarele:

Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului reprezintă constatarea și, în măsura în care este posibil, repararea de către Prestator, la cererea și cu acordul exprimat scris sau verbal al Clientului, a echipamentului electronic menționat în fișa de service, aflat în perioada de postgaranție (denumite în continuare “Produs”).

Articolul 2. Durata contractului

2.1. Termenii și condițiile generale intră în vigoare de la data când produsul iese de sub incidența garanției comerciale (la sfârșitul perioadei de garanție standard oferită de producător sau în urma anulării garanției comerciale) pe o perioadă nedeterminată de timp.

2.2. Clientul va fi informat de termenul remedierii în urma primirii și constatării produsului de către Prestator.

Articolul 3. Obligațiile părților contractante

3.1. Prestatorul:

a) Se obligă să constateze și să diagnoticheze Produsul;

b) Se obligă să repare Produsul în cazul în care acesta a fost declarat reparabil în urma constatării și numai cu acordul expres al proprietarului Produsului, corespunzător cu  prețul comunicat  al reparației;

c) Se obligă să livreze proprietarului Produsul piesa defectă înlocuită, în măsura în care acest lucru este posibil;

d) Se obligă să furnizeze proprietarului Produsului informații privind intervenția efectuată asupra Produsului;

e) Nu răspunde pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum și pentru orice prejudicii suferite de client în urma acestor pierderi, obligația Prestatorului fiind numai de a repara echipamentul;

f)  Se obligă să soluționeze orice situații considerate drept abateri de la condițiile legale sau contractuale ce fac obiectul prezentului contract. Orice reclamație poate fi formulată pe adresa comenzi@big.store.ro, clientul urmând să fie contactat de către un reprezentant al Prestatorului în vederea documentării cazului și soluționării pe cale amiabilă, în termenul legal de 30 de zile.

3.2. Clientul:

a) Se obligă să furnizeze Prestatorului toate informațiile necesare și relevante legate de starea Produsului și manifestarea defectului reclamat;

b) Se obligă să utilizeze Produsul în limitele și în condițiile specificate de către producătorul Produsului;

c) Se obligă să plăteasca taxa de constatare către Prestator dacă nu acceptă reparația în urma constatării.

d) Se obligă să transmită Prestatorului acordul sau refuzul, verbal sau scris, pentru repararea Produsului;

e) Se obligă să achite contravaloarea remedierii echipamentului, precum și a tuturor taxelor imediat ce Prestatorul l-a anunțat că produsul a fost reparat;

f) Se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate și facturate de Prestator; în caz contrar, Clientul va datora Prestatorului penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere calculate la valoarea facturii scadente și neachitate.

Articolul 4. Prețul și condițiile de plată

4.1. Clientul va plăti Prestatorului taxa de constatare doar dacă nu dorește să continue cu reparația. Dacă intervenția este posibilă, iar Clientul a comunicat scris sau verbal acordul pentru reparare la prețul indicat, va achita contravaloarea costurilor remedierii produsului. Clientul nu va plăti nici taxa de constatare și nici taxa de transport.

4.2. Dacă clientul nu dorește repararea Produsului de către Prestator, va achita taxa de constatare și taxa de transport de la sediul Prestatorului la adresa lui.

4.3. Taxa de constatare (evaluarea tehnică în vederea reparării) a stării unui echipament este între 50-150 lei, în funcție de complexitatea produsului.

4.4. Clientul poate efectua plata facturii prin virament bancar în contul Prestatorului, prin numerar sau cu cardul direct la curier, în momentul returnării produsului.

4.5. Prețul de remediere al echipamentului este format din contravaloarea pieselor de schimb și manopera.

Articolul 5. Garanție

5.1. Prestatorul asigură o garanție de 3 (luni) pentru piesa înlocuită cât și pentru manopera aferentă.

5.2. Prestatorul nu va factura manopera în cazul în care în perioada de garanție, Produsul revine de la Beneficiar reclamând un defect/neconformitate a piesei înlocuite;

5.3. Prestatorul nu va acorda garanție și manopera gratuită în cazul în care Beneficiarul reclamă la același Produs același defect, însă, în urma unei noi constatări, rezultă că Produsul prezintă defectul reclamat ca o consecință a defectării altei piese decât cea care a mai făcut obiectul reparației/înlocuirii.

5.4. Condițiile garanției sunt valabile cu respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare.

5.5. În cazul în care se va constata, în condițiile legii, culpa exclusivă a Prestatorului, acesta va despăgubi pe Beneficiar pentru toate prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător de către Prestator, dar fără a depăși valoarea prestației efectuată de Prestator conform prezentului contract.

Articolul 6. Politica de confidențialitate/protecția datelor cu caracter personal

6.1. Prestatorul se angajează să asigure exercitarea drepturilor Clientului de acces, rectificare, ștergere, obiecție.

6.2. Clientul poate să renunțe la dreptul de a fi contactat sau de a modifica datele cu caracter personal, putând solicita prin trimiterea unei scrisori la adresa sediului social al Prestatorului sau prin email la: comenzi@big.store.ro.

6.3. Scopurile prelucrării acestor date sunt: informarea cu privire la comanda efectuată de Client în cadrul service-ului, informarea despre produsele și promoțiile Prestatorului sau despre orice alte promoții.  

6.4. Prestatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția partenerilor de servicii de marketing și alte servicii agreate cu care există contracte în acest sens și care se obligă prin acestea să informeze Clientul ori de câte ori este cazul în legătură cu produsele și ofertele promoționale.

6.5. Informațiile cu caracter personal pot fi divulgate către Poliție, instanțele judecătorești sau organele statului abilitate atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

Articolul 7. Dispoziții finale

7.1. Condițiile rămân valabile pentru orice intervenție a produsului pe toată durata contractului.

Contractul va înceta de plin drept, fără intervenția instanței și fără alte formalități prealabile în următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părților contractante;

b) la terminarea perioadei de garanție oferite pentru intervenția care face obiectul prezentului contract

c) la cererea oricăreia dintre cele două parti, prin reziliere de plin drept, în cazul în care cealaltă parte, aflată în culpă, încalcă una sau mai multe dintre obligațiile asumate prin prezentul contract și nu remediază încălcarea în termen de 15 zile de la data primirii notificării de remediere. În acest caz rezilierea operează în termen de 5 zile de la data primirii de către partea în culpă a notificării de reziliere.

7.2. Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja născute sau scadente între părți.

Profită de promoțiile BIG

Abonează-te și selectează-ți interesele!

 

 

Mă abonez

Service Autorizat

Pentru toate produsele, atât în perioada de garanție cât și post-garanție.

SERVICE

Piese originale

Pentru reparații folosim doar piesele originale de la producători.

Vezi produsul în una dintre locațiile BIG

Te așteptăm în magazinele noastre și ale partenerilor noștri. Vezi locațiile.