Căutare produse

Coș de cumpărături

Loading cart

REGULAMENTUL CAMPANIEI 100 lei reducere

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul campaniei este:

S.C. ERB Retail Services IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 1 (parţial) si et. 3 (zona 3), înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/338/2004, CUI RO16036850, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizată ca IP nr. 004/28.04.2011, reprezentată de Daniel Boca, în calitate de Director Comercial şi de Nicoleta Bott, în calitate de Director Divizie, denumit in prezentul „ERB”/ „Creditor”, cu sprijinul Comerciantului S.C. DYNAMIC TOOLS S.R.L.

Campania 100 lei reducere se desfăşoară pe website-ul Comerciantului www.big.store.ro.

Campania promoţională se va desfăşura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Orice persoană care participă la această campanie promoţională este de acord cu termenii şi condiţiile desfăşurării acesteia, orice nerespectare având ca efect  neacordarea  reducerii oferită de Organizator.

Organizatorul poartă intreaga răspundere asupra desfăşurării campaniei şi a organizării acesteia.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională 100 lei reducere se desfăşoară pe website-ul www.big.store.ro

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promoţională se desfăşoară începând cu data de  1.07.2016 până în data de 31.07.2016. 

 

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pot participa la prezenta campanie solicitanţii cardului de credit Euroline (clienti noi)  care vor achiziţiona bunuri comercializate de către Comerciant pe website-ul www.big.store.ro  în valoare  de minim 1,000 LEI.

 

SECŢIUNEA 5. REDUCEREA ŞI ACORDAREA ACESTEIA

Clientii ce indeplinesc criteriile de la Secţiunea 4 de mai sus in perioada de valabilitate a Promoţiei vor primi o reducere de 100 LEI din valoarea bunurilor achiziţionate de pe website-ul Comerciantului www.big.store.ro.

Clientul poate opta între a primi sau nu reducerea oferită de către Creditor.

Un Client nu poate primi mai mult de o reducere în cadrul acestei Promoţii.

 

SECTIUNEA 6. ALTERNATIVELE REDUCERII

Beneficiarii reducerii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a acesteia şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor reducerii.

Utilizarea reducerii se face o singură dată şi nu se poate cumula cu alte reduceri pentru plata unei achiziţii.

 

SECŢIUNEA  7. DIVERSE

Organizatorul  sau/şi Comerciantul au  dreptul să refuze acordarea reducerii, să pretindă returnarea sa sau să o anuleze, în cazul în care acestea a fost obţinută prin fraudă sau se descoperă ulterior că primirea acesteia s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit pe site-ul Comerciantului www.big.store.ro. Prin participarea la  prezenta campanie, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

 

SECTIUNEA 9.  INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, caz fortuit, conform legislaţiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie precum şi la expirarea perioadei pentru care a fost organizată.

Profită de promoțiile BIG

Abonează-te și selectează-ți interesele!

 

 

Mă abonez

Service Autorizat

Pentru toate produsele, atât în perioada de garanție cât și post-garanție.

SERVICE

Piese originale

Pentru reparații folosim doar piesele originale de la producători.

Vezi produsul în una dintre locațiile BIG

Te așteptăm în magazinele noastre și ale partenerilor noștri. Vezi locațiile.